Ребра 290лв /м3

5/10/5 м

5/10/4 м 

5/10/3 м 

6/12/5 м

6/12/4 м

6/12/3 м

7/14/3 м

7/14/4 м

7/14/5 м

 

Посочените цени са без ДДС

фирмата си запазва правото на промяна на цените