Греди 290 лв /м3

8/8/4 м

10/10/5 м

10/10/4 м

10/10/3 м

12/12/5 м

12/12/4 м 

12/12/3 м

14/14/4 м

14/14/3 м

16/16/4м

 

Посочените цени са без ДДС.

Фирмата си запазва правото на промяна на цените.